L'ASSOCIACIÓ

Notícies

Arxiu de noticies

Qui som?

On pots trobar-nos

Contactar amb nosaltres

Accés al Fòrum de l'AAMSX


REUNIONS

Reunions i concilis

Pròxima reunió

Reunions anteriors

Concurs de Gràfics 2D 37a RU MSX BCN
BASES DEL CONCURS
Aorante juntament amb la AAMSX presenten per la pròxima 37a RU de MSX, un concurs de gràfics 2d per MSX.

A continuació us mostrem les bases del concurs:

1. Hi podrà participar qualsevol persona del món mundial i del espai exterior ;) indistintament de la raça, sexe o ideologia. L'únic requisit per poder-hi participar és que el participant (o algú que el representi) pugui estar present a la RU (amb els seus propis medis) a la 37a RU de Barcelona per recollir el premi.
2. La temàtica serà lliure, però el jurat es reserva el dret d'anul·lar aquells gràfics que puguin ser ofensius per a un grup o persona en particular.
3. Només es podrà presentar una imatge per participant.
4. Els modes gràfics acceptats seran els SC2, SC4 i SC5 (256 x 192 o 212 línies)
5. Juntament amb la imatge final, s'haurà d'entregar una còpia en format png/gif i 3 passos intermedis del procés de creació (en format binari SCn, PNG o GIF)
6. S'accepta l'us de sprites, (de forma estàtica), que hauran de trobar-se dintre del fitxer imatge (SC2, SC5, etc...).
7. No hi han restriccions a nivell de software utilitzat, o sistema (MSX, Amiga, Windows, Mac, etc...), sempre i quan sigui amb un programa 2D. No s'acceptarà l'us d'algorismes de tramatge per a la reducció de colors, a excepció dels degradats. En cas d'utilitzar una aplicació WEB MSX Screen Conversor, no es podrà utilitzar la opció "Error difusion". (http://msx.jannone.org/conv/).
8. S'enviarà la imatge en format comprimit zip, a l'adreça de correu: info.aamsx@gmail.com i mvac303bcn@gmail.com
9. Al correu electrònic s'haurà d'incloure les següents dades:
      - títol de l'obra
      - nom i cognoms de l'autor
      - nick (opcional)
      - programa/es que s'han fet servir
      - adreça de correu electrònic


PREMIS
Els premis seran en metàl·lic i s'entregaran a la 37a RU d'usuaris de MSX de Barcelona.
      - Primer classificat: 50€
      - Segón classificat: 30€
      - Tercer classificat: 20€


DATES D' ENTREGA
La data i hora límits per presentar treballs serà el proper dia 12 de Juny a les 23:59, una setmana abans de la 37RU d'usuaris de MSX de Barcelona. La data podrà ser modificada sempre en benefici dels participants o per canvis en la data de celebració de la reunió d'usuaris.


JURAT
El jurat estarà representat per:
- aorante/303bcn i neuroflip/303bcn o un substitut seleccionat per la AAMSX, en el cas de que algun d'aquest dos no hi pugui participar.
- 2 membres de la AAMSX (encara per decidir)

Les votacions es basaran en uns criteris que valoraran el dibuix/traçat/tramat, l'us del color i l'art de l'obra.

La decisió del jurat es farà pública durant la 37a RU d'usuaris de MSX, on es farà l'entrega dels premis als guanyadors.


DRETS D'AUTOR
Les imatges sempre seran propietat dels seus respectius autors, però el fet de participar permetrà a l'organitzador del concurs exposar les imatges en qualsevol medi (sense ànim de lucre), sempre indicant el nom de l'autor i sempre amb una prèvia notificació a l'autor mitjançant un correu electrònic.


TUTORIALS DE INTERÈS(en castellà)
Técnicas para pintar imágenes SC2 (1de2)
Técnicas para pintar imágenes SC2 (2 de 2)
Pintando imágenes MSX Screen 2 con GIMP
Como pintar pantallas SC2 de MSX con Photoshop